Verwerking

De voorbehandeling van de vloer

In principe moeten alle typen afwerkvloeren VOORGESTREKEN EN GEËGALISEERD worden. Dat is nodig om een vlakke en gladde ondergrond te krijgen en ook voor een goede verlijming van de PVC-vloer. De geringste oneffenheid in de ondervloer zich zal gaan aftekenen wanneer de vloer niet volledig glad is. Na het egaliseren zullen we nogmaals de vloer schuren en stofzuigen om een perfecte vloer te krijgen. Soms is het niet mogelijk om te egaliseren en is het gebruik van een MDF-ondervloer (b.v. smartfloor) aan te bevelen. Deze combineren we altijd met een dampdichte folie.

Installatievoorwaarden

• Omgevingstemperatuur minimaal 18°C
• Ondervloertemperatuur minimaal 15°C
• Relatieve luchtvochtigheid maximaal 70 %
• Niet alleen de omgeving dient een minimumtemperatuur te hebben van 18°C, maar ook de vloerbedekking zelf, evenals de voorstrijk- en lijmproducten
• Bij de meting van het vochtpercentage vaststellen of de vloer uniform van dikte is – grotere laagdikten hebben een langere droogtijd
• Zorgdragen voor optimale droogomstandigheden

Om het materiaal voldoende de gelegenheid te bieden zich te ontspannen, moeten de stroken/tegels minimaal 24 uur op kleine stapeltjes in de werkruimte worden gelegd om zich aan de ruimte en temperatuur te kunnen aanpassen.