Waar letten we op bij de ondervloer?

Veel voorkomende gebreken bij de ondervloer

• Grote oneffenheden in de vloer
• Scheuren in de vloer
• De drukvastheid van de vloer is onvoldoende
• Het oppervlak is te poreus
• Er is sprake van dilatatievoegen. In dat geval moeten we wellicht speciale profielen toepassen om een goede aansluiting met de vloerbedekking te kunnen realiseren
•  Ernstige vervuiling van de vloer als gevolg van bijvoorbeeld olie, was, lak, lijm- en verfresten

Problemen met het vochtgehalte van de vloer

• Ongewenste niveauverschillen in de aansluiting met andere ruimten
• De temperatuur en de luchtvochtigheidsomstandigheden in de werkruimte(n) vallen niet binnen de normen
• In geval van een vloerverwarmingssysteem worden lang niet altijd de voorschriften gevolgd bij het opstarten van het   systeem. Een onjuiste temperatuur van de vloer kan verstrekkende gevolgen met zich meebrengen
• De ondervloer is wel of niet vrijdragend, maar niet of onvoldoende geventileerd
• Niet-vrijdragende vloeren liggen gelijk aan of onder het maaiveld
• Niet-vrijdragende vloeren liggen onder het maaiveld en in het grondwater
• Vrijdragende vloeren, maar niet of onvoldoende geventileerd

Om het materiaal voldoende de gelegenheid te bieden zich te ontspannen, moeten de stroken/ tegels minimaal 24 uur in de te verwerken ruimte, op kleine stapeltjes, worden gelegd, om zich aan de ruimte en temperatuur te kunnen aanpassen.